Νηπιαγωγείο Το Πρωινό Ξυπνητήρι

Γωνιά Κυριάκου Καριέρα & Ανοίξεως, Λάρνακα, Κύπρος ,6041
+357 24 362943 , +357 96 342898
proinoxipnitiri@gmail.com
Δευτέρα-Παρασκευή 7:00 π.μ–5:00 μ.μ

Στείλτε μας μήνυμά

Επικοινωνήστε έγκαιρος για εγγραφές στην σχολική περίοδο, για ραντεβού ξενάγησης στο χώρο μας, για γνωριμία και οπουδήποτε διευκρίνιση!