Διδακτέα ύλη 5.02.18

Διδακτέα ύλη
Θεματική ενότητα « Ο χειμώνας »
o Καιρικές συνθήκες
o Ενδυμασία
o Φρούτα του χειμώνα
o Μήνες του χειμώνα
Τραγούδια
 Έξω δείτε χιονίζει
 Κρύο πολύ
 Κουμπί κουμπί κουμπάκι
Παραμύθια
 Ο αρκούδος Ζαχαρίας
 Ναταλία η αλεπουδίτσα
 Μαμά σ’ αγαπώ
 Ντάπα – ντούπου
Μουσική κίνηση
 Στρουπουλή κυρία
 Το τρελό τρένο
 Τα χρώματα
 Η βροχή τίπι τίπι στάζει
Μαθηματικές έννοιες
 Μεγάλο – μικρό
 Ψηλό – χαμηλό
 Μέσα – έξω
 Πάνω – κάτω
o Μέτρηση και αντιστοίχηση μέχρι το 10
o Σχήματα τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλο, ορθογώνιο
o Προγραφικές ασκήσεις : σε φυλλάδια και τετράδιο
o Φωνολογική ενημερότητα α, ε, η, ο, χ, δ, σ
 Επιπλέον τα παιδάκια διδάσκονται τις μέρες της εβδομάδας, τον
καιρό σήμερα και διάφορα τραγούδια όπως :
o πέντε δακτυλάκια
o χαρωπά τα δυο μου χέρια
o α ραμ σαμ σαμ
o αρκουδάκι μικρό
o με τι λόγια να σας πω